VIDEO
永利宣传片
       
yl6809永利能源永利形象片
2018-03-13
yl6809永利能源永利形象片
           
           
                         
         
2019-05-23
yl6809永利能源安全用气宣传片
           
           
                         
         
2019-01-29
yl6809永利凤凰产品广告片
           
           
                         
         
2019-03-05
安全用气宣传片-专业的人做专业的事
           
           
                         
         
2022-08-04
现在就改
           
           
                         
         
2021-03-04
直播篇——《yl6809永利星火—i家奇迹》
           
           
                         
         
2021-03-04
客服篇——《yl6809永利星火—暖心使者》
           
           
                         
         
2021-03-04
煤改气篇——《yl6809永利星火—事在人为》
           
           
                         
         
2021-03-04
抢险篇——《yl6809永利星火—城市英雄》
           
           
                         
         
2021-03-04
巡线篇——《yl6809永利星火—平凡之路》
           
           
                         
         
2021-03-04
抗疫篇——《yl6809永利星火—逆行驰援》
           
           
                         
         
Copyright © 2018 yl6809永利能源控股有限公司 版权所有 豫ICP备13015339号-3    技术支持/铭成奇迹